Monique
de Veth-Konings

psychiater

Over MOVE

MOVE-psychiatrie biedt diagnostiek en behandeling aan mensen (vanaf 18 jaar) met psychische klachten.

Er worden mensen met verschillende psychiatrische problematiek gezien in deze praktijk. Daarbij kan gedacht worden aan stemmingsproblemen, angstklachten, aandachtsproblemen, problemen in relatie tot andere waarbij mensen dus op verschillende gebieden vastlopen.

Er wordt bij MOVE-psychiatrie diagnostiek gedaan. Er kan advies gegeven worden over eventuele behandelingen en daarnaast kan individuele behandeling gegeven worden, waarbij gedacht kan worden aan medicamenteuze behandeling , ondersteunende en inzichtgevende behandeling.

Ik ben wisselend werkzaam van maandag tot en met vrijdag van 08:30 tot 17:00 uur, waarbij ik om de 2 weken op vrijdag in Amsterdam ben.
Buiten deze dagen en uren om kunt u altijd bellen en een bericht inspreken op de voicemail. Deze berichten zullen op dinsdagen en donderdagen afgeluisterd worden. Bij afwezigheid in verband met vakantie zal dit aangegeven worden op de voicemail.

Bij spoedgevallen kunt u contact opnemen met uw huisarts dan wel de huisartsenpost.

Voor 2023 heeft MOVE psychiatrie geen contracten met zorgverzekeraars.

Dat betekent dat een deel van de factuur vergoed wordt door de zorgverzekeraar en een deel zelf betaald dient te worden.

Er is geen aanname stop : de wachttijd bedraagt nu ongeveer 6 weken.