Kosten

MOVEpsychiatrie biedt specialistische GGZ zorg.

Dat betekent dat u een verwijzing van de huisarts of andere hulpverlener nodig heeft om in aanmerking te komen voor vergoeding.

MOVE psychiatrie hanteert de tarieven zoals vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit.
Deze tarieven worden jaarlijks vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NzA) en gepubliceerd in een tariefbeschikking (zie eerdere link)

Vanaf 2022 is er een nieuw bekostigingssysteem in de gezondheidszorg : het zorgprestatiemodel.
Dat houdt in dat direct per behandeling vergoeding plaatsvindt. De geleverde zorg zal per maand direct bij uw zorgverzekeraar of bij u ingediend worden (afhankelijk van waar u verzekerd bent).

Voor 2022 heeft MOVE psychiatrie contracten met CZ, VGZ en DSW.

Mensen die bij VGZ verzekerd zijn, kunnen niet meer worden aangenomen en kunnen in overleg te gaan met hun verzekering willen ze bij MOVEpsychiatrie in behandeling komen.

Indien de praktijk geen contract heeft met uw zorgverzekeraar, krijgt u de rekening na de behandeling rechtstreeks toegestuurd. MOVE psychiatrie hanteert 100 % van de NZA tarieven. U kunt deze rekening dan zelf indienen bij uw zorgverzekeraar.

De hoogte van de vergoeding van uw zorgverzekeraar is afhankelijk van uw polis. Deze vergoeding dient u aan MOVEpsychiatrie over te maken. Er wordt geen eigen bijdrage in rekening gebracht en MOVEpsychiatrie gaat akkoord met de door de zorgverzekeraar bergrede zorg, inclusief eventueel eigen risico.