Kosten

MOVEpsychiatrie biedt specialistische GGZ zorg.

Dat betekent dat u een verwijzing van de huisarts nodig heeft om in aanmerking te komen voor vergoeding.

MOVE psychiatrie hanteert de tarieven zoals vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit.

Vanaf 2022 is er een nieuw bekostigingssysteem in de gezondheidszorg : het zorgprestatiemodel. Dat houdt in dat direct per behandeling vergoeding plaatsvindt. De geleverde zorg wordt maandelijks direct bij uw zorgverzekeraar ingediend of door u ingediend bij uw zorgverzekeraar (afhankelijk van waar u verzekerd bent).

De tarieven van de zorg worden jaarlijks door de Nederlandse Zorgautoriteit (NzA) vastgesteld en gepubliceerd in een tariefbeschikking (zie eerdere link).

Voor 2022 heeft MOVE psychiatrie contracten met CZ, VGZ en DSW.

Indien de praktijk geen contract heeft met uw zorgverzekeraar, dan krijgt u de rekening na de behandeling rechtstreeks toegestuurd. MOVE psychiatrie hanteert 100 % van de NZA tarieven. U kunt deze rekening dan zelf indienen bij uw zorgverzekeraar.

In het geval u er de voorkeur aan geeft de facturen voor uw behandeling zelf te voldoen, wordt er een tarief gehanteerd van 120 euro per uur. Het totaal aantal minuten besteedde tijd zal worden bijgehouden in het elektronisch patiƫntendossier van de leverancier MEDICORE.

De hoogte van de vergoeding van uw zorgverzekeraar is afhankelijk van uw polis. Deze vergoeding dient u aan MOVEpsychiatrie over te maken. Er wordt geen eigen bijdrage in rekening gebracht en MOVEpsychiatrie gaat akkoord met de door de zorgverzekeraar bergrede zorg, inclusief eventueel eigen risico.