Kosten

MOVEpsychiatrie biedt specialistische GGZ zorg.

Dat betekent dat u een verwijzing van de huisarts nodig heeft om in aanmerking te komen voor vergoeding.

MOVE psychiatrie hanteert de tarieven zoals vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit.

Binnen de specialistische GGZ worden de kosten gedeclareerd in Diagnose Behandel Combinaties (DBC's). Dat betekent dat zowel de directe als indirecte tijd van uw behandeling worden geregistreerd volgens dit systeem. Bij sluiten van de behandeling (einde behandeling of na looptijd van een jaar), wordt de rekening rechtstreeks ingediend vanuit MOVE psychiatrie bij de zorgverzekeraar of deze kan door u worden ingediend bij uw zorgverzekeraar. Vanuit de zorgverzekeraar wordt het eigen risico in rekening gebracht.

De tarieven van de verschillende DBC tarieven worden jaarlijks door de Nederlandse Zorgautoriteit (NzA) vastgesteld en gepubliceerd in een tariefbeschikking (zie eerdere link).

MOVE psychiatriepraktijk heeft alleen een contract met CZ en VGZ voor 2021.

Indien de praktijk geen contract heeft met uw zorgverzekeraar, dan krijgt u de rekening na de behandeling rechtstreeks toegestuurd. MOVE psychiatrie hanteert 100 % van de NZA tarieven. U kunt deze rekening dan zelf indienen bij uw zorgverzekeraar.

In het geval u er de voorkeur aan geeft de facturen voor uw behandeling zelf te voldoen, wordt er een tarief gehanteerd van 120 euro per uur. Het totaal aantal minuten besteedde tijd zal worden bijgehouden in het elektronisch patiƫntendossier van de leverancier MEDICORE.

De hoogte van de vergoeding van uw zorgverzekeraar is afhankelijk van uw polis. Deze vergoeding dient u aan MOVEpsychiatrie over te maken. Er wordt geen eigen bijdrage in rekening gebracht en MOVEpsychiatrie gaat akkoord met de door de zorgverzekeraar bergrede zorg, inclusief eventueel eigen risico.