Kosten

MOVEpsychiatrie biedt specialistische GGZ zorg.

Dat betekent dat u een verwijzing van de huisarts of andere hulpverlener nodig heeft om in aanmerking te komen voor vergoeding vanuit uw zorgverzekeraar.

MOVE psychiatrie hanteert de tarieven zoals vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit.
Deze tarieven worden jaarlijks vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NzA) en gepubliceerd in een tariefbeschikking (zie eerdere link)

Vanaf 2022 is er een nieuw bekostigingssysteem in de gezondheidszorg : het zorgprestatiemodel.
Dat houdt in dat direct per behandeling vergoeding plaatsvindt. De geleverde zorg zal per maand direct bij uw zorgverzekeraar of bij u ingediend worden (afhankelijk van waar u verzekerd bent).

MOVEpsychiatrie werkt contractvrij : MOVE psychiatrie heeft dus GEEN contracten met zorgverzekeraars.

Ik heb ervoor gekozen om géén contracten met zorgverzekeraars af te sluiten. Ik vind het belangrijk om onafhankelijk van de zorgverzekeraar te werken en samen met de cliënt te bepalen welke behandeling nodig is.

Dat betekent dat u de rekening na de behandeling rechtstreeks toegestuurd krijgt. U kunt deze rekening dan zelf indienen bij uw zorgverzekeraar.

De hoogte van de vergoeding van uw zorgverzekeraar is afhankelijk van uw polis. Deze vergoeding dient u aan MOVEpsychiatrie over te maken. Er wordt geen eigen bijdrage in rekening gebracht en MOVEpsychiatrie gaat akkoord met de door de zorgverzekeraar zorg, inclusief eventueel eigen risico.

Eigen risico

Iedereen heeft een eigen risico en dat is een bedrag dat mensen van 18 jaar en ouder moeten betalen zodra ze zorgkosten maken. De overheid bepaalt ieder jaar de hoogte van het eigen risico. In 2021 en 2022 kwam het drempelbedrag uit op 385 euro per verzekerde. Als er nog geen andere medische behandeling is geweest, dient eerst dit bedrag zelf betaald te worden.