Kosten

MOVEpsychiatrie biedt specialistische GGZ zorg.

Dat betekent dat u een verwijzing van de huisarts of andere hulpverlener nodig heeft om in aanmerking te komen voor vergoeding vanuit uw zorgverzekeraar.

MOVE psychiatrie hanteert de tarieven zoals vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit.
Deze tarieven worden jaarlijks vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NzA) en gepubliceerd in een tariefbeschikking (zie eerdere link)

Vanaf 2022 is er een nieuw bekostigingssysteem in de gezondheidszorg : het zorgprestatiemodel.
Dat houdt in dat direct per behandeling vergoeding plaatsvindt. De geleverde zorg zal per maand direct bij uw zorgverzekeraar of bij u ingediend worden (afhankelijk van waar u verzekerd bent).

Voor 2023 heeft MOVE psychiatrie GEEN contracten met zorgverzekeraars.

Dat betekent dat u de rekening na de behandeling rechtstreeks toegestuurd krijgt. U kunt deze rekening dan zelf indienen bij uw zorgverzekeraar.

De hoogte van de vergoeding van uw zorgverzekeraar is afhankelijk van uw polis. Deze vergoeding dient u aan MOVEpsychiatrie over te maken. Er wordt geen eigen bijdrage in rekening gebracht en MOVEpsychiatrie gaat akkoord met de door de zorgverzekeraar zorg, inclusief eventueel eigen risico.