Over Monique

Ik ben Monique de Veth-Konings en ben woonachtig in Eindhoven. In 1993 heb ik geneeskunde gestudeerd aan de Universiteit van Maastricht. Ik was altijd erg geboeid door de mens en heb tijdens mijn studie nog een jaar psychologie gestudeerd aan de universiteit daar.  In1999 heb ik mijn artsexamen gedaan. Ik ben gaan werken in de psychiatrie en ben in 2001 (tot 2005) de opleiding tot psychiater gaan volgen in PMS Vijverdal / RIAGG Maastricht. In mijn laatste jaar van de opleiding tot psychiater ben ik gedurende een jaar naar Trinidad gegaan om daar mee te draaien met diverse activiteiten op de psychiatrie poli van de universiteit. Ik wilde graag zien hoe psychische klachten in een niet westerse cultuur werden gezien en beleefd. In dat jaar had ik allerlei data verzameld bij scholieren over hun cannabis gebruik en mogelijk psychotische symptomen en deze data heb ik later gebruikt voor onderzoek. In 2011 ben ik gepromoveerd met het onderwerp : “cross cultural studies on adolescent cannabis use and psychosis”. 

Na mijn afstuderen, heb ik diverse werkplekken gehad binnen verschillende GGZen en ook ben ik daarnaast in 2006 gestart met een eigen praktijk , samen met een collega waarbij ook psychologen werkzaam waren.

Vervolgens zijn er vele veranderingen geweest bij mij waarbij ik vastliep in mijn werkwijze en me steeds meer afvroeg hoe het kan dat er, ondanks alle technische ontwikkelingen en wetenschappelijke studies, steeds meer mensen vastlopen in hun leven en zicht ongelukkiger en eenzamer voelen.

Dit leidde tot een zoektocht naar mijn zelf en mijn kwaliteiten als hulpverlener. Dat heeft gemaakt dat ik in 2020 een jaar Integrative Medicine (AIM) ben gaan studeren en daar, met stage lopen, in aanraking kwam met homeopathie. Uiteindelijk koos ik ervoor om te stoppen met mijn praktijk Helmind en ik ben gestart met mijn eigen praktijk MOVE psychiatrie, nu in Eindhoven.

Ook heeft deze hele zoektocht gemaakt dat ik in 2021 ervoor gekozen heb, om de opleiding homeopathie te gaan volgen, een 3 jaar durende opleiding om homeopathisch arts te worden. Homeopathie is een zachte methode van behandelen wat helpend en effectief kan zijn en wereldwijd wordt toegepast. Voor mij is het belangrijk om samen te onderzoeken met mensen welke zorg nodig en passend is waarbij het combineren van reguliere kennis van de geneeskunde samen met klassieke homeopathie wordt toegepast.

Ik denk dat het belangrijk is meer stil te staan bij de oorzaak van de klachten , dat we minder het gevecht aangaan met klachten waardoor mensen zich minder gaan identificeren met klachten, minder ontwijken en dat we zo meer open kunnen kijken naar onze binnenwereld en het effect van de buitenwereld hierop.