Werkwijze

Men kan zich telefonisch aanmelden waarna een intake gesprek wordt gepland.
Tijdens dit intake gesprek wordt samen gekeken welke behandeling passend is. Zoals eerder elders in deze website staat, wordt er aandacht gegeven aan de verschillende factoren die  meespelen in het ontstaan dan wel onderhouden van klachten. Het is goed te kijken hoe de cliënt zelf weer regie gaat nemen over zijn leven en zelf verantwoordelijkheid kan nemen. De behandelaar wordt gezien als een gelijkwaardige gesprekspartner, volgens de integrale geneeskunde, die als coach kan begeleiden in dit proces waarin samen gekeken wordt welke energiebronnen er bij iemand zijn om in te zetten.