Werkwijze

Nadat u zich aangemeld heeft (via de mail of telefonisch) hebben we telefonisch contact en kijken we samen of de klachten en reden van verwijzing aansluiten bij de praktijk.

Indien dat zo is, zal u een vragenlijst worden toegestuurd om zo meer inzicht te krijgen op de klachten en mate van ernst van de klachten.

Er zal ook een intakegesprek gepland worden. In dit intake gesprek staan we uitgebreid stil bij de klachten, het beloop van de klachten, of er eerdere hulp is geweest enzovoorts.

Afhankelijk van dit gesprek en uw klachten zal deze intake 1 of 2 gesprekken duren (45-60 minuten).

Vervolgens bespreken we de mogelijkheden van behandeling, kijken we concreet naar hoe dit eruit moet zien en dat wordt ook vastgelegd in een behandelplan.

Dit hulpaanbod kan verder onderzoek zijn, behandeling binnen de praktijk of een verwijzing naar elders.